خدمات طراحی نرم افزار رویاهاست :
رویاهاست با استفاده از تیم قدرتمند خود به فعالیت در زمینه طراحی و پیاده سازی نرم افزار های مختلف در چندین پلتفورم (ویندوز ، وب و موبایل) اقدامی می نماید. سیستم های پیاده سازی شده توسط رویاهاست شامل نرم افزارهای حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، نرم افزار فروشگاهی، نرم افزار فروش ، پشتیابانی ، مدیریت مشتری و ... می باشد.

* پیاده سازی نرم افزار برای تمامی سیستم عامل های موجود
* پیاده سازی سیستم های مرتبط ویندوز ، موبایل و وب
* پیاده سازی نرم افزار های تخصصی بر پایه آخرین تکنولوژی های موجود