نمایندگی دامین رویاهاست :
چنانچه قصد ورود به بازار دامین و هاستینگ را دارید گام اول شما کسب یک نمایندگی ثبت دامین می باشد. در صورتی که شما بخواهید بصورت مستقیم از شرکت های مادر ثبت دامین نمایندگی کسب نمایید نیاز به حداقل چندین میلیون تومان برای پرداخت به عنوان اعتبار اولیه خواهید داشت که شاید این موضع برای شما چندان به صرفه نباشد. بهترین توصیه برای این موضوع استفاده از خدمات نمایندگی رویاهاست می باشد. در این حال رویاهاست به عنوان واسط میان شما و شرکت مادر ثبت دامین خواهد بود و به این ترتیب میزان اعتبار اولیه شما شدیدا کاهش خواهد یافت. همچنین با توجه به اینکه خدمات ثبت دامین برتینا مستقیم خواه بود شما هیچگونه تفاوتی از لحاظ کیفیت و امکانت با دریافت خدمات مستقیم از شرکت مادر ملاحظه نخواهید کرد و دارای یک کنترل پنل کاملا مستقل خواهید بود همانند آنکه بصورت مستقیم از شرکت مادر اقدام به کسب نمایندگی نمایید. بدین ترتیب شما می توانید فقط تجارت خود را توسعه دهید. همچنین تمام امور مالی ، پشتیبانی و تماسی مشتریان با شماست و بدین ترتیب شما به راحتی با نام خود به فعالیت می پردازید و نامی از رویاهاست به میان نمی آید. شما می توانید با استفاده از کنترل پنل مخصوص خود، دامین ها را بصورت مستقیم با شرکت مادر و بصورت لحظه ای ثبت نمایید.این سرویس شما همانند بسیاری شرکت های دیگر بصورت مخفی خواهد بود این بدان معنی است که شما از نام خودتان استفاده خواهید نمود و هیچ راهی برای شناسایی ما توسط مشتریان شما وجود نخواهد داشت.
پلن میزان اعتبار مدت آماده سازی سفارش
پلن 1 : 45.000 تومان 2 روز کاری سفارش
پلن 2 : 90.000 تومان 2 روز کاری سفارش
پلن 3 : 180.000 تومان 3 روز کاری سفارش
پلن 4 : 450.000 تومان 3 روز کاری سفارش
پلن 5 : 900.000 تومان 3 روز کاری سفارش