خدمات نمایندگی تبلیغات در گوگل رویاهاست :
رویاهاست باتوجه به رشد چشمگیر بازار تبلیغات در گوگل در سال گذشته، سیاست رویاهاست در سال جدید توسعه این بازار در ایران و گسترش همکاری با تمامی فعالان عرصه وب ، اینترنت و تبلیغات می باشد. در همین راستا رویاهاست جهت حمایت از فعالان این عرصه سرویس ها متعددی را ارائه می نماید و شما می توانید از خدمات حمایتی رویاهاست در این زمینه بهره مند گردید. جهت کاهش نگرانی نمایندگان از موفقیت در این بازار رویاهاست طرح نمایندگی بدون پیش پرداخت را ارائه داده است. به این معنا که پرداخت نماینده به رویاهاست پس از جذب مشتری می باشد. در این طرح نماینده تنها پس از جذب هر مشتری مبلغ پرداخت خواهد نمود و نیاز به پرداخت اولیه نخواهد بود. نحوه استفاده از این طرح به این صورت خواهد بود که نماینده در ابتدا درخواست فعالسازی سرویس نمایندگی را ارسال می نماید(این فعالسازی رایگان می باشد).سپس شروع به بازاریابی و تبلیغات نموده و در هنگام جذب هر مشتری به ازای همان مشتری بدون تخفیف مبلغ را با رویاهاست تسویه خواهد نمود. هنگامی که مجموع سفارشات مربوط به تبلیغ در گوگل نماینده به مبلغ حداقل پرداخت پلان(جدول زیر) و یا بیشتر از ان رسید نماینده درخواست محاسبه تخفیف می نماید. در این حالت میزان تخفیف ان پلان محاسبه و به عنوان اعتبار به ناحیه کاربری نماینده منتقل می گردد و نماینده می تواند با این مبلغ مجدد اقدام به سفارش نماید. در این طرح هیچ گونه هزینه وجود ندارد و تمامی مبلغ پرداختی مشتری اعتبار بوده و قابل خرج کردن خواهد بود و نماینده به براساس نوع پلن انتخابی یک میزان تخفیف از رویاهاست دریافت خواهد نمود. در این طرح پلنهای نمایندگی تصاعدی می باشند. به این صورت که هنگامی که مجموع سفارشات نماینده به حداقل پرداخت هرپلانی برسد سطح نمایندگی به پلن بعدی تغییر و میزان تخفیفات نمایندگی وی افزایش می یابد جهت شروع فقط کافیست در ناحیه کاربری رویاهاست ثبت نام نموده و سپس در ساعات اداری با واحد فروش تماس حاصل نمایید
پلن پرداختی تخفیف سفارش
نوع 1 300.000 تومان 5% سفارش
نوع 2 700.000 تومان 7% سفارش
نوع 3 1.000.000 تومان 10% سفارش
نوع 4 10.000.000 تومان 13% سفارش