خدمات تبلیغات در گوگل رویاهاست :
رویاهاست یکی از شرکت های تبلیغات اینترنتی ایران دارای سالها تجربه بهترین کیفیت و مشاوره را در تبلیغ اینترنتی و گوگلی در اختیار مجموعه گسترده ای از مشتریان از سازمانهای بزرگ دولتی و خصوصی تا وب سایت های کوچک فروشگاهی قرارداده است.
هر وب سایت و یا مجموعه ای با هر بودجه ای می توانند از یکی از پلنهای تبلیغاتی پر بازده رویاهاست بهره مند گردند.

توجه: در خدمات تبلیغ در گوگل رویاهاست جهت جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی در ارتباط با تحریم ها، گواهی رویاهاست از طریق دفتر رویاهاست در کویت  صادر شده است و نگرانی از لحاظ تحریم  در رابطه با تبلیغات در گوگل وجود ندارد.
پلن مبلغ حداکثر تعداد متوسط تعداد کلید واژه هزینه کلیک اعتبار سفارش
نوع 1 60.000 تومان 2.000 400 20 1 تا 5 سنت 20 دلار
(72 درهم)
سفارش
نوع 2 92.000 تومان 3.000 600 30 1 تا 5 سنت 30 دلار
(108 درهم)
سفارش
نوع 3 160.000 تومان 5.000 1.000 50 1 تا 5 سنت 50 دلار
(180 درهم)
سفارش
نوع 4 320.000 تومان 10.000 2.000 100 1 تا 5 سنت 100 دلار
(360 درهم)
سفارش
نوع 5 650.000 تومان 20.000 4.000 200 1 تا 5 سنت 200 دلار
(720 درهم)
سفارش